بایگانی دسته‌ی: عامل اصلی فقر

عامل فقر | قسمت سوم

عامل فقر - قسمت 3

نداشتن عمل گرایی سومین عامل فقر!!! مثلث عمل گرایی از سه ضلع تشکیل شده است: آسان سازی نوشتن اقدامک انضباط فردی آسان سازی: کاری که داری انجام میدی  و یا هدفی که داری رو به قسمت های کوچک تقسیم کن. همیشه گفتند که یک فیل رو میشه خورد اما لقمه – لقمه . آسان سازی[ادامه ی مقاله]

عامل اصلی فقر | قسمت دوم

blank

دوست من ، اطلاعاتی كه ميگيری بايد هدفمند باشه ! عامل اصلی فقر | قسمت دوم آموزش عامل رشد تو هست ! اما حواست باشه ! نه آموزش هر اطلاعاتی ، اطلاعات خوب می تونه در تو نبوغ ايجاد كنه و اطلاعات غلط ميتونه مانعت باشه. توانايی خودت رو بسنج و تلاش کن ! برای[ادامه ی مقاله]