دوره های آموزشی ویدیویی

دوره هوش مالی پلاس
2,996,000 تومان
دوره کوچینگ
1,996,000 تومان
4,996,000 تومان
900,000 تومان
4,996,000 تومان

دوره های آموزشی صوتی

تمامی دوره ها را یکجا در اپلیکیشن داشته باشید

با استفاده از اپلیکیشن هوش مالی می توانید تمامی دوره های فوق را در یک اپلیکیشن داشته باشید

  1. انجمن باهوش شو
  2. محاسبگر چرتکه
  3. انجمن مسترمایند