دوره های آموزشی
ماهان تیموری

دوره های آموزشی ویدیویی

تمامی دوره ها را یکجا در اپلیکیشن داشته باشید

با استفاده از اپلیکیشن هوش مالی می توانید تمامی دوره های فوق را در یک اپلیکیشن داشته باشید

  1. انجمن باهوش شو
  2. محاسبگر چرتکه
  3. انجمن مسترمایند

آخرین فرصت ثبت نام در دوره میتوز