دوره های آموزشی
ماهان تیموری

دوره های آموزشی صوتی

تمامی دوره ها را یکجا در اپلیکیشن داشته باشید

با استفاده از اپلیکیشن هوش مالی می توانید تمامی دوره های فوق را در یک اپلیکیشن داشته باشید

  1. انجمن باهوش شو
  2. محاسبگر چرتکه
  3. انجمن مسترمایند