دوست داری چه آموزشی ببینی ؟

ما را اینستاگرام دنبال کنید

🅰️همه ما نیاز به اسطوره داریم تا اسطوره شیم اسطوره زندگیت رو تگ کن یا اسمشو بنویس؟
🔰این دو نفر رو به اسم میشناسی؟
🆘یه کمک کوچیک کنم بهت !
✅بنیانگذار محصولات غذایی بهروز
✅مدیر عامل روزنامه آسیا ⛔️امکان نداره در کنارشون باشم و یاد نگیرم 🅰️همه ما آدم‌های بزرگی رو میشناسیم و بهشون علاقه داریم هم داخلی هم خارجی ولی برگه تقلب اینه باید جذب آنها شیم تا بتونیم ازشون یاد بگیریم باید جذبشون شیم تا بتونیم ازشون الهام بگیریم همه ما نیاز به اسطورهایی داریم که به عنوان کوچ و منتور ما رو هدایت کنند
🔰همیشه دوست داشتم بزرگتر از سنم باشم با بزرگتر فکرکنم و بزرگتر عمل کنم برای همین با بزرگترها گشتم باهاشون دوست شدم باهاشون زندگی کردم و ازشون یاد گرفتم ،بعضی وقتها به خودم میگم ماهان تو کودکی نکردی جوانی نکردی و همیشه از سنت بزرگتر بودی که بتونی زندگی خوبی برای خودت بسازی آیا از این تصمیم راضی هستی ؟ سریع به خودم میگم راضیم از تمام تصمیمات زندگیم راضیم چون راه‌ دیگه ای وجود نداره من مسئولیت همشون رو هم میپذیرم چه خوب چه بد سرزنش کردن خودم، بزرگترین خیانت و بزرگترین حماقتی هست که می تونم  در حق خودم انجام بدم 🅰️گذشته به هیچ وجه مهم نیست در حال و آینده باید زندگی کرد ⭕️اسطورتو تگ کن
#بهروز_فروتن #ایرج_جمشیدی #ماهان_تیموری #بهروز #شاخص_کل
🅰️همه ما نیاز به اسطوره داریم تا اسطوره شیم اسطوره زندگیت رو تگ کن یا اسمشو بنویس؟ 🔰این دو نفر رو به اسم میشناسی؟ 🆘یه کمک کوچیک کنم بهت ! ✅بنیانگذار محصولات غذایی بهروز ✅مدیر عامل روزنامه آسیا ⛔️امکان نداره در کنارشون باشم و یاد نگیرم 🅰️همه ما آدم‌های بزرگی رو میشناسیم و بهشون علاقه داریم هم داخلی هم خارجی ولی برگه تقلب اینه باید جذب آنها شیم تا بتونیم ازشون یاد بگیریم باید جذبشون شیم تا بتونیم ازشون الهام بگیریم همه ما نیاز به اسطورهایی داریم که به عنوان کوچ و منتور ما رو هدایت کنند 🔰همیشه دوست داشتم بزرگتر از سنم باشم با بزرگتر فکرکنم و بزرگتر عمل کنم برای همین با بزرگترها گشتم باهاشون دوست شدم باهاشون زندگی کردم و ازشون یاد گرفتم ،بعضی وقتها به خودم میگم ماهان تو کودکی نکردی جوانی نکردی و همیشه از سنت بزرگتر بودی که بتونی زندگی خوبی برای خودت بسازی آیا از این تصمیم راضی هستی ؟ سریع به خودم میگم راضیم از تمام تصمیمات زندگیم راضیم چون راه‌ دیگه ای وجود نداره من مسئولیت همشون رو هم میپذیرم چه خوب چه بد سرزنش کردن خودم، بزرگترین خیانت و بزرگترین حماقتی هست که می تونم در حق خودم انجام بدم 🅰️گذشته به هیچ وجه مهم نیست در حال و آینده باید زندگی کرد ⭕️اسطورتو تگ کن #بهروز_فروتن #ایرج_جمشیدی #ماهان_تیموری #بهروز #شاخص_کل

جدیدترین مقاله های آموزشی