بایگانی دسته‌ی: تئوری کسب و کار

تئوری بز و تبلیغات در پیشرفت کسب و کار

تئوری بز

تئوری بز :  تئوری بز شاید به نظر خیلی از شما عزیزان عجیب و غریب به نظر برسد. در صورتی که ثابت شده اگر شما تنها یک بار از تئوری بز درست استفاده کنید  همه قوانین آن را اجرا کنید، برای همیشه موفقیت شما در کسب و کارتان تضمین شده است. پیشرفت در کسب و[ادامه ی مقاله]