اثربخشی تبلیغات

همه چیز درباره اثربخشی تبلیغات!

اثربخشی تبلیغات مهم ترین شغل هایی است که بعد از اعمال هر نوع تبلیغی بایسیتی صورت پذیرد.

اثربخشی تبلیغات چه چیزی است و چرا می بایست پس از ایفا هر تبلیغاتی صورت بپذیرد؟ هر برندی با ایفا تبلیغات، قصد رسیدن به یکسری هدف ها را داراست که در صدر آنان را مشخص و معلوم می‌نماید؛ آنالیز اثربخشی تبلیغات به ما امداد می‌نماید تا به فیض برسیم که تبلیغات، تا چه اندازه ما‌را به اهدافمان رسانده میباشد.

بنابراین در صورتی تجزیه و تحلیل و آنالیز تبلیغات گذشته و پس از تکثیر تبلیغ به درستی اجرا نشود، عملا هیچگونه دستورکار بلند مدتی را نمیتوان دنبال کرد.

ما دراین نوشته ی علمی کوشش داریم مدیران را با چیستی و اهمیت آنالیز تبلیغات و رسانه‌های تبلیغاتی آشنا کنیم. همینطور معیارهایی را معرفی کنیم تا آن‌ معیارها، مقیاس اندازه‌گیری و چک واحد سنجش اثربخشی تبلیغات در هر برندی قرار گیرند.

درپی به یکی مهمترین مفاهیم بازاریابی یعنی تبلیغات و چگونگی نظارت آن می پردازیم.

تبلیغات و اهمیت محاسبه اثربخشی آن

تبلیغات و اهمیت محاسبه اثربخشی آن

سنجش اثربخشی تبلیغات یکی‌از مهم ترین شغل‌هایی میباشد که بعداز اجرا هر تبلیغی بایستی صورت پذیرد؛ همان می‌اقتدار اعلام‌کرد در‌صورتی‌که بررسی تبلیغات اجرا نشود تک تک عمل اجرا‌گردیده ذیل سؤال می‌رود.

سنجش اثربخشی تبلیغات یک کدام از سخت ترین جنبه‌های پژوهش ها بازاریابی میباشد. اکثری از عامل ها آمیخته بازاریابی در کنار تبلیغات میتواند بر فروش تأثیرگذار باشد؛ عواملی مانند در دسترس بودن کالا و تأثیر رقابت در حوزه کسب‌وکار. البته وقتی که فروش از طریق تبلیغات باشد ما میتوانیم به‌طور بخردانه درباره اثربخشی تبلیغات اعتقادوباور داشته باشیم.

ماشین کرایه ای‌های تبلیغاتی بخش اعظمی در سمت سنجش اثربخشی تبلیغات یا این که همان تحلیل تبلیغات وجود دارا هستند؛ آنها در قضیه‌های مختلفی مانند سنجش بضاعت تبلیغ برای تولید تدبیر در مخاطبان، حفظ داده ها و همینطور حذف کردن آن تبلیغ خدماتی را ارائه میدهند.

در شرایط کلی محاسبه‌ها و اندازه‌گیری‌ها را می‌اقتدار در دو مرحله اجرا اعطا کرد: پیش از نشر تبلیغ و بعداز تکثیر آن که در‌پی به‌طور بدون نقص آن را توضیح خوا هیم بخشید.

 

مرحله قبل از اکران تبلیغات

آزمایش گروه تبلیغات (Portfolio test):

درین مرحله از محاسبه، در اولِ فعالیت به گروهی از اشخاص یا این که مخاطبان تیم‌ای از تبلیغات علامت داده میگردد. در مرحله بعد‌ها مراد می‌‌گردد که تبلیغات و محتوای آن‌ها‌را به حافظه آورند. یاد‌آوری یک تبلیغ بوسیله مخاطبان، علامت‌دهنده بضاعت و پتانسیل آن تبلیغ برای در خیال و خاطر ماندن و به یادآورده شدن میباشد.

بدین ترتیب مرحله پیش از نشر یک تبلیغ می تواند تا حد متعددی از هدر رفت دارایی تبلیغات دوری کند.

آنالیز و جايگاه‌بندی بدون واسطه(Direct rating):

در‌این بررسی می‌قدرت در پلتفورم‌هایی که تبلیغات مختلفی در آن در درحال حاضر نشانه داده شدن میباشد، از مصرف‌کنندگان و مخاطبان درخواست کرد که با اعتنا به میزانی که هر مورد از تبلیغات سبب ساز جلب‌اعتنا آن ها می شود، تبلیغات را مرتبه‌بندی نمایند و به آن ها امتیاز دهند.

با این شیوه میتوان پی پیروزی که تبلیغات و اطلاع رسانی ما تا چه اندازه دقت مصرف‌کننده را به خویش جلب می‌نماید.

آزمایش‌های آزمایشگاهی(Laboratory tests):

این نوع از آزمایش که پیش از نشر تبلیغات جاری ساختن میشود، برای اندازه‌گیری برخورد‌های فیزیکی و بدنی مصرف‌کنندگان است. این تست مشمول آزمایش‌هایی میباشد که به عکس العمل دیده اشخاص در مقابل تبلیغات، تغییر تحول ضربان قلب اشخاص و بقیه آزمایش‌های فیزیکی مربوط می‌گردد. این تست بیان‌کننده بضاعت تبلیغ برای جلب‌اعتنا مخاطبان و سرقت کردن انرژی ادراکی آن ها میباشد.

براین اساس با جاری ساختن بعضی از امتحان‌های پیش از تکثیر تبلیغات می‌اقتدار تا حد متعددی به معایب تبلیغ پباده سازی‌گردیده پی موفقیت یا این که از مناسب بودن آن اعتقادوباور نتایج کرد. در بخش اعظمی از مفاد برندها سوای اعمال آزمایش‌های پیش از تکثیر تبلیغ، تبلیغ خویش را منتشر می‌نمایند و پس‌ از آن به معایب جانور پی میبرند که دیگر دیر میباشد و فرصت و هزینه متعددی صرف شد‌ه‌است. براین اساس این مرحله از اهمیت بسیار متعددی برخوردار‌است که به‌طورقطع می بایست صورت بپذیرد.

بخش اعظمی از کمپانی‌ها مراحل تست پیش از نشر تبلیغات را دارا‌هستند.

معمولا میتوان یک‌سری مورد پیشنهادی برای تبلیغات فراهم کرد و بعد از آن بعداز اعمال پژوهش ها بازاریابی و جمع طریقه مصرف کنندگان به تبلیغ، مورد پیشنهادی با حاصل بیشتر را گزینه تایید قرار بخشید.

مرحله بعد از اکران تبلیغات

مرحله بعد از اکران تبلیغات

این آزمایش‌ها را می‌اقتدار با به کار گیری از امتحان‌هایی با یاری یا این که فارغ از یاری جاری ساختن اعطا کرد.

امتحان‌های تذکر سوای یاری(unaided recall tests):

در‌این نوع از آزمایش‌ که به امتحان سوای یاری پر اسم و رسم میباشد، از کمپانی‌کنندگان منظور می شود که هر نوع از تبلیغاتی را که جدیداً چشم‌اند و هم‌فعلا به خاطر می آورند را مطرح نمایند. ولی ممکن است، گهگاه برای یک مجموعه‌بندی خاص تولید ها از کمپانی‌کنندگان بخواهند که اطلاع رسانی‌ها و تبلیغات را به یادآورند.

امتحان‌های یاد‌آوری با امداد(aided recall tests):

در آزمایش‌های فراخوان با یاری، به کمپانی‌کنندگان یک‌سری تبلیغات آرم داده میگردد. مثلا این تبلیغات ممکن میباشد تبلیغات موردعلاقه استفاده کننده باشد. بعدازآن از مخاطبان منظور می‌گردد، هر یک از این تبلیغات را که به خاطر می آورند و در ذهن دارا هستند را مطرح نمایند.

هنگامی که یک کمپین تبلیغاتی تولید می شود، با هدف ها بسیار متعددی یاروهمدم میباشد؛ یکی مسائل بسیار اصلی در کمپین‌های تبلیغاتی که تبلیغ‌کنندگان می خواهند آن را بدانند این میباشد که تا چه حد توانسته‌اند در وصال به‌این هدف ها برنده شغل نمایند.

یک کدام از هدف ها یک کمپین ممکن میباشد رساندن پیام تبلیغ و مارک(دور اندیشی از مارک) به مخاطبان و بازار مقصود باشد؛ بدین ترتیب علم از مارک و حق تقدم مخاطبان برای به کارگیری از مارک ممکن میباشد از هدف ها یک کمپین تبلیغاتی باشد.

به این ترتیب در‌این راستا یکی‌از شغل های مهمی که بایستی صورت پذیرد بررسی کمپین‌های تبلیغاتی میباشد.

پژوهشگران ممکن میباشد کوشش نمایند توفیق تبلیغات را از نگاه ساخت‌و‌ساز دانایی از یک فرآورده یا این که اگاهی‌رسانی به عموم درباره ی یک جنس و واحد سنجش خرید مخاطبان، چک نمایند.

چک اقدامات مشابهی مانند تولید حق تقدم برای مخاطبان و متقاعد کردن مشتری‌ها، وقتی مشخص و معلوم میگردد که مشتریان مبادرت به خرید نمایند.

معیارهای اثربخشی تبلیغات

 

معیارهای اثربخشی تبلیغات

 

در وضعیت کلی برای آنالیز تبلیغات، یعنی این‌که بدانیم تبلیغات الی چه اندازه برنده کار نموده است می بایست معیارهایی را در حیث بگیریم و طبق آن ها تحلیل را بعداز تکثیر تبلیغات اجرا دهیم.

4 عنصر بسیار مهم و اصلی برای اندازه گیری اثر بخشی و محاسبه تبلیغات وجود دارد که در ادامه به آن ها میپردازیم:

1- دوراندیشی از مارک(Awareness):

مطالعات متفاوت نماد میدهند که نظارتِ تدبیر از مارک مشتریان بسیار دارای اهمیت میباشد.

این پژوهش ها نشانه میدهد که هم‌بستگی بسیار بالایی فی مابین دور اندیشی از مارک و وفاداری مشتریان وجود داراست. همینطور می‌قدرت با استعمال از پژوهش ها داعیه کرد که هم‌بستگی بالایی نیز در میان ترازو تدبیر از مارک و تعداد اشخاصی که داعیه می‌نمایند در خرید بعدی خویش از این مارک استعمال می‌نمایند وجود داراست.

به این ترتیب می‌اقتدار بیان کرد که دانایی از مارک یکی‌از معیارهای اصلی بازاریابی و همینطور از مهم ترین هدف ها تبلیغات میباشد.

2- عشق مشتری به تبلیغ و جالب درک کردن آن:

یکی مهمترین معیار هایی که اثر بخشی تبلیغات و درنهایت فروش را معلوم میکند، این است که مشتری مارک و آرم را به خوبی بشناسد؛ به این ترتیب برادر داشته شدن آن مارک و سوداگری از سمت مخاطبان و مشتریان، شایسته ترین پیش‌بینی کننده اثربخشی تبلیغات است.

بدین ترتیب تبلیغات و اطلاع رسانیِ نماد داده‌گردیده بایستی جوری پباده سازی گردد که در غایت به دوست داشته شدن مارک بوسیله مشتریان و مخاطبان ختم خواهد شد تا به اثربخشی تبلیغات پی ببریم.

معیارهای متعددی وجود داراست که به دوست داشته شدن مارک به وسیله تبلیغات امداد می‌نماید؛ معیارهایی مثل نبوغ و خلاقیت، معنادار بودن تبلیغ، انرژی و حسی که به استفاده کننده منتقل می‌نماید و آحاد این عامل ها، در قضیه دوست داشته شدن مارک نقش بسیار مهمی دارا هستند.

 

3- عشق(interest):

یکی‌از مهم‌ترین معیارها، جذاب و جالب بودن آن تبلیغ میباشد. می بایست در نظارت تبلیغات روئت کرد که آیا مخاطبان، آن تبلیغ را جذاب و دیدنی چشم‌اند یا این که خیر؟! چون در حالتی که تبلیغ در دیده مخاطبان دیدنی چشم خواهد شد، بی شک اثربخشی آن یک‌سری برابر گردد. با این‌که اخ داشته شدن مارک بوسیله تبلیغ از سمت مخاطبان زیاد اهمیت داراست، البته دیدنی و جالب بودن تبلیغ در تقسیم اعظمی از مواقع اصلی‌خیس شناخته‌گردیده است.

 

4- لذت(Enjoyment):

یکی از دیگر از معیارهای آنالیز تبلیغ واحد سنجش لذتی میباشد که مخاطبان از دیدن یک تبلیغ به دست می‌آورند. معمولا مخاطبین احساس و شم لذت خویش از تبلیغ را به به کار گیری از متاع منتقل می نمایند و مصرف کالا را شادی بخش تلقی می نمایند.

در حالتی که پاره ای بیشتر دقت نمایید متوجه میشوید این معیارها بیشتر با عاطفه ها و احساسات مشتریان و مخاطبان راجع به میباشند؛ به این ترتیب می‌اقتدار سود‌گیری کرد که اثربخشی تبلیغات تا حد متعددی به تأثیرگذاری بر روی عاطفه ها مخاطبان متعلق میباشد.

سنجش تبلیغات در رسانه‌های متعدد

پس از محتوای تبلیغات و پباده سازی آن، مهم ترین عامل و معیار برتری رسانه ای میباشد که با آن پیام و تبلیغات را به استفاده کننده منتقل میکنیم. در اکثری از مفاد ممکن میباشد مارک شما، محتوای مطلوب و جذابی داشته باشد البته به جهت عدم به کار گیری از رسانه مطلوب برای نشر آن، اثربخشی تبلیغات تا حد متعددی کاهش پیدا نماید.

در نصیب رسانه سعی در این میباشد تا با گزینش شایسته ترین نوع رسانه، بازدهی تبلیغ موردنظر را به حداکثر قابلیت برسانیم.

سنجش تبلیغات تلویزیونی

سنجش تبلیغات تلویزیونی ممکن میباشد به طریق‌های مختلفی شکل بگیرد که به‌دنبال در رابطه آنان کلام میکنیم:

  • امتحان‌های خانگی

در‌این امتحان، کمپانی مربوطه یک کلیپ ضبط گردیده که تبلیغات زیادی در آن ضبط گردیده است را در چنگ استفاده کننده خویش قرار میدهد و از آن ها در خواست می‌نماید که‌این ویدئوها را ببینند. بعد از آن کمپانی با مخاطبان تماس گرفته و به سنجش تبلیغات متبوع میپردازد.

  • امتحان‌های کنترلی

دراین امتحان، معمولا در مرکز ها خرید، مال خاصی با اسم‌های تجاری گوناگون در معرض مشاهده کرد مخاطبان به اکران نهاده می گردد. هر یک از این اسم‌های تجاری، تبلیغات خاص خویش را داراست که به استفاده کننده علامت داده می گردد. بعداز نماد دادن تبلیغات از استفاده کننده منظور می شود یکی اسم‌های تجاری را تعیین نمایند. با اعتنا به تعیین مخاطبان، می‌اقتدار ترازو تاثیرگذاری هر تبلیغ را محاسبه کرد.

  • امتحان‌های تئاتری

دراین امتحان، کمپانی پژوهش ها مخاطبان مقصود خویش را به سالنی برای اکران یک اکران تلویزیونی دعوت می‌نماید؛ بین این اکران تبلیغات زیادی نماد داده می گردد.

پیش از آغاز اپلیکیشن، کمپانی برندهای تجاری گزینه عشق و علاقه مخاطبان را میپرسد. پس از اکران نیز مجدد این سوال برای مخاطبان مطرح میگردد؛ تغییر تحول اسم مارک گزینه عشق و علاقه مخاطبان، ترازو اثربخشی تبلیغات آرم داده گردیده را گزینش می‌نماید.

امتحان‌های هم زمان: درین امتحان، کمپانی پژوهش ها چند کاربر را استخدام می‌نماید تا اپ‌های تبلیغاتی را تماشا نمایند. آن‌گاه کمپانی با پرسیدن حیث اشخاص به نظارت تبلیغات می پردازد.

سنجش تبلیغات سینما

سنجش تبلیغات در سینما نیز تا حدی به امتحان‌های تئاتری شباهت داراست. در‌این سبک از نظارت، هنگامی که مخاطبان برای دیدن فیلم به سینما می روند، دربین فیلم تبلیغات متنوعی پخش میگردد.

در سنجش تبلیغات سینما نیز پیش از استارت نرم افزار از مخاطبانی که حضور دارا‌هستند در رابطه مارک آیتم عشق و علاقه‌شان مورد سنجش قرار می‌گردد. بین فیلم تبلیغاتی پخش میشود و پس از فیلم نیز مجدد از آنان نظرسنجی می شود.

سنجش تبلیغات بنر و پوستر

در پژوهش ها درمورد بنرها و پوسترهای تبلیغاتی؛ به‌تیتر رسانه‌ای برای تبلیغات، یکی مواقعی که بایستی مدنظر قرار اعطا کرد مخاطبان عابر پیاده و وسایل نقلیه میباشند. همینطور دراین باره بایستی به اطلاعاتی از قبیل حوزه‌‌ها، دکان‌ها و خصوصیت تجاری این بخشها دقت کرد تا بنرها و پوسترها بتوانند به‌طور استراتژیک و باهدف در آن ناحیه قرار بگیرند.

سنجش تبلیغات خبرنامه

روشی که برای اندازه‌گیری تبلیغاتِ روزنامه‌ها استعمال می شود از روش مخاطبان خبرنامه‌ها و سنجش ترازو آشنایی این اشخاص نسبت به اطلاع رسانی داخل خبر نامه‌ها میباشد. محقق معمولاً کارت‌هایی داراست که بر روی آنها لوگوهای اشکال مجلات تصویب‌گردیده است. این کارت‌ها که معمولاً دربردارنده لوگوی خبرنامه‌ها می باشد میان اشخاص تقسیم می‌گردد.

از اشخاص منظور میشود تا آن کارت‌هایی را که می شناسند و یا این که در طی 6 ماه قبل چشم‌اند را مستقل از کارت‌هایی که ندیده‌اند و نخوانده‌اند کنار بگذارند. بعد از آن یک سری محتوا(تبلیغات انجام یافته) در خبرنامه‌ای که استفاده کننده خوانده میباشد را به وی آرم میدهند تا بدانند که کدامیک از این تبلیغات را به خیال داراست.

سنجش تبلیغات خبرنامه و تاثیر آن

اندازه‌گیری تبلیغات خبر نامه‌ها معمولاً خواهان دو گفت‌و‌گو با هر کاربر میباشد که در یک زمان کوتاه از هم مستقل می گردند. برای خبر نامه‌ها، در آغاز از جواب‌دهندگان سؤال می شود که در طول شش ماه قبل چه خبر نامه‌هایی را خوانده‌اند و یا این که به محاسبه آنان پرداخته‌اند.

بعد از آن از مخاطبان پرسیده میشود نهایی باری که مطالب یک نوشته‌ی‌علمی خاصِ دربردارنده تبلیغات را خوانده‌اند، چه وقتی بوده میباشد؟ اما ناگفته نماند در اندازه‌گیری و نرخ سنجش آن، فقطً اشخاصی به حساب آوردن می گردند که در دیروز از رای زنی یعنی روز گذشته این گروه از مقاله ها را خوانده‌اند.

نظارت تبلیغات آنلاین

هنگامی که شما قصد به اعمال تبلیغات می گیرید، می بایست بدانید که بعداز تکثیر آن، قرار میباشد به چه شکل آن را نظارت و محاسبه فرمایید.

یکی‌از مزایای تبلیغات آنلاین این میباشد که ابزارهای مشخصی برای اندازه‌گیری و تحلیل آن ها وجود دارااست.

ترافیک اینترنت‌وب سایت

اینترنت‌وبسایت هر برندی به‌تیتر مقر قانونی آن مارک شناخته می گردد. اکثر اشخاص به‌احتمال بسیار زیاد برای آشنایی مارک شما در اولِ فعالیت به اینترنت‌وبسایت شما راز می زنند. به این ترتیب هر وبسایتی و برندی بایستی بر روی تبلیغات دیجیتال و آنلاین خویش نیز شغل نماید.

از ابزارهای بسیار اساسی در آنالیز ترافیک تارنما‌ها ابزار گوگل آنالتیک(google analytics) میباشد که در آن شما میتوانید فرایند مشاهده اینترنت‌وب سایت، فرصت ماندن کاربرها در وب سایت و رخنه‌ آن و غیره را ببینید.

برای تحلیل تبلیغات آنلاین موردنیاز میباشد تا معیارهایی در حیث گرفته گردد و با به کار گیری از آن ها به آنالیز پرداخت. درپی این معیارها را توضیح خوا هیم بخشید.

معیارهای های نظارت تبلیغات آنلاین

به عبارتی‌طور که گفتیم در سمت و سوی تحلیل تبلیغات مایحتاج میباشد معیارهایی را در حیث بگیریم تا با به کار گیری از آن ها معیار اثربخشی تبلیغات صورت گرفته را شناسایی و آنالیز کنیم. در بخش با برخی معیارهای محاسبه تبلیغاتی که در فضای آنلاین ایفا میگردد آشنا خوا‌هیم شد تا با به کارگیری از آنان اثربخشی تبلیغات را اندازه‌گیری کنیم.

ترافیک اینترنت‌تارنما(Website traffic)

ترافیک اینترنت‌وبسایت، تعداد کسانی میباشد که از وبسایت شما دیدن می‌نمایند. وقتی که شما یک کمپین تبلیغاتی در فضای آنلاین اعمال می کنید، در بخش اعظمی از مفاد، مقصود بالا رفتن ترافیک اینترنت‌وب سایت شما از روش آن تبلیغ میباشد. بدین ترتیب بایستی بدانید که ترافیک اینترنت‌تارنما شما بعدازآن تبلیغ به چه شکل گردیده است.

به این ترتیب ترافیک اینترنت‌تارنما یکی‌از معیارهایی میباشد که بایستی پروسه و مقدار آن پیشین، و بعداز تبلیغات به‌اعتنا تحلیل خواهد شد.

نتیجه گیری

درین نوشته ی علمی به دعوا در رابطه تحلیل تبلیغات و اهمیت آن پرداختیم. دانستیم که برای تبلیغات، پیش از تکثیر آن؛ برای خوب صورت به چنگ آوردن آن و پس از تکثیر آن نیز بایستی نظارت شکل گیرد. درین نوشته‌علمی علاوه بر ذکر معیارهای اثربخشی تبلیغ، در رابطه رسانه‌های تبلیغاتی و بررسی تبلیغات انجام یافته در آنها مشاجره کردیم. در غایت نیز به تبلیغات آنلاین و چک تبلیغات دراین مورد پرداختیم.

با دقت به نکات نقل شده بایستی دست اندرکاران و معیارهای اثربخشی تبلیغات را دانست و پس از هر تبلیغ به بررسی پرداخت تا بدانیم که تبلیغ موردنظر تا چه حد مارا به فیض مناسب مجاورت‌خیس نموده است و پس ‌از آن برای بهبود تبلیغات بایستی چه روشی را در سمت و سوی وصال به معیارهای اثربخشی پیش بگیریم.

به این ترتیب با اعتنا به‌این‌که تبلیغات شما در چه مورد‌ای میباشد از یکی‌از طریق‌های نقل شده برای محاسبه تبلیغات سود بگیرید.

در بخش اعظمی از موردها تبلیغات در فضای آنلاین وجود ندارد و به طور بنر و پوستر هست؛ درین مورد ها می بایست به پژوهش ها می‌دانی پرداخت و از مخاطبانی که به احتمال زیاد تبلیغات شما‌را چشم‌اند درین‌باره پرس و جو کرد که یکی‌از شیوه‌های آن با استعمال از پرسشنامه میباشد.

در شرایطی که در فضای آنلاین تبلیغات میکنید، بدون‌شک ابزار گوگل آنالیتیکس از مهم ترین و کاربردی‌ترین ابزارهایی‌ست که می بایست از آن منفعت بگیرید.

روی هم رفته، شناخت با پژوهش ها بازاریابی و استعمال از طریق‌های مطلوب جهت جمع داده ها از مخاطبان یک تبلیغ، کلید آخرین در آنالیز اثربخشی یک تبلیغ میباشد.

همین حالا شروع کن!

دیدگاهتان را بنویسید