زود بوک

پروژه ی زود بوک خدمت جدیدی از ماهان تیموری

سلام دوست من | زودبوک

از کودکی به ما آموزش دادند که کتاب یار مهربان ماست ولی … زودبوک

به راستی چقدر ما در برابر هر پرسش و یا مسئلهای به سراغ این دوست ارزشمندمان می رویم ؟!

ما اغلب به دو دلیل به سمت کتاب نمی رویم :

  • یکی از آنها می تواند حجم زیاد کتاب باشد 

  • و دوم کند خوانی ما !

سرانه ی مطالعه ی ایران ، خیلی حال خوبی ندارد و متاسفانه ما … زودبوک

جزو مردمانی هستیم که خیلی زمان حاصی برای مطالعه نمی گذاریم .

ما در ماهان تیموری خواستیم برای خدمت به مردم و همچنین فرهنگ سازی کتاب خوانی ، کتاب ها را خالصه کنیم.

تیم اندیشه ی ماهان تیموری با آگاهی از این موضوع ، برآن شد تا …

پروژه ی جدید و قدرتمندی تحت عنوان زودبوک را شروع کرده

و در راستای کمک به همه ی مردم در جهت مطالعه ی سریعتر و کاربردی تر …

که قطعا این مورد در جهت مطالعه ی کتاب های مفید و جدید در 3 زمینه ی (ذهنیت ، شخصیت و مهارت) رقم می خورد …

گام موثری را در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی و کسب و کار شما همراهان بردارد.

پروژه ی زود بوک به صورت نکته وار نوشته می شود.

و فقط نکات کوتاه از هر کتاب برای شما گردآوری شده است .

شما میتوانید در هر زمان و هر مکانی که حضور دارید ، فقط در چند دقیقه ، کتاب مورد نظرتان را به راحتی مطالعه کنید .

ما پروژه ی زودبوک را در تلگرام و کانال کلوپ هوشیاران مالی در هفته سه بار پست می گذاریم .

نکات کاربردی را یاد گرفته و آنها را به کار بگیرید و از آن جایی که زکات علم در نشر است ، پس از مطالعه هم میتوانید …

کتاب ها را برای دوستانتان ارسال کنید تا همه با هم یک گام در جهت رشد فرهنگ کتاب خوانی جامعه برداریم .