بایگانی برچسب: شغل دوم جدید

چه شغل‌هایی برای افراد درون‌ گرا مناسب است؟

چه شغل‌هایی برای افراد درون‌ گرا مناسب است؟

درون‌گرایی یک انتخاب نیست، بلکه یک ویژگی است که امکان دارد با هر انسانی پا به جهان هستی بگذارد و تمام زندگی او را تحت‌الشعاع قرار بدهد. درون‌گراها باوجود خصلت‌های خوب بی‌شمار همواره در طول زندگی از سوی جامعه به منزوی بودن محکوم‌شده‌اند. گویی جوامع بشری هنوز وجود این قشر از انسان‌ها را به‌درستی به […]