آموزش هوش مالی و بیزینس کوچینگ
مرور برچسب

زندگینامه

دکتر مهدی خیراللهی

در این مقاله قصد داریم مختصری در ارتباط با دکتر مهدی خیراللهی که دارای مغز ثروتساز و ثروت کوانتومی می باشد صحبت…