بایگانی برچسب: زندگینامه آقای عبدالحسین محمد زاده

زندگینامه جالب آقای حسین عالیزاد

زندگی نامه جسین عالیزاد

 زندگینامه آقای حسین عالیزاد : بنیان گذار سن ایچ دوران کودکی زندگینامه آقای حسین عالیزاد در سال ۱۳۰۴ در تبریز به دنیا آمد.فرزند آخر خانواده بود.و دو برادر و یک خواهر داشت. پدرش یکی از تجار بنام در تبریز بود.و این حرفه در خانواده ی آن ها ریشه ی اجدادی داشت. در خانواده های آذری،[ادامه ی مقاله]