آموزش هوش مالی و بیزینس کوچینگ
مرور برچسب

زنان و هوش مالی

هوش مالی زنان

در گذشته خانمها در مسائل اقتصادی دخالتی نمی کردند و همه مسائل این حوزه را به آقایان می سپردند ولی امروزه با پیشرفت…