بایگانی برچسب: جذب مشتری

اسپانسرینگ راهی بسوی جذب مشتری

اسپانسرینگ اسپانسرینگ در لغت به معنای حمایت و واژه اسپانسر به معنی حامی می باشد. اسپانسرینگ کاری است که توسط اسپانسر در جهت حمایت از فرد یا موسسه یا شرکتی انجام می شود. این کار با تبلیغات متفاوت است و ممکن است اشتباه گرفته شود. اسپانسرینگ نوعی بازاریابی می باشد. اسپانسرینگ اقدام یا عملی کیفی[ادامه ی مقاله]