بایگانی برچسب: تغییر دیدگاه در سیستم سازی

کاربردی ترین اصول برای سیستم سازی

blank

  سیستم سازی کارها در واقع انجام کارها به صورت خودکار می باشد. با سیستم سازی ما سازمان خود را به یک ماشین پول ساز تبدیل می کنیم. یعنی اینکه با انجام حداقل کارهای فیزیکی می توانیم به سود و ثروت بالایی دست پیدا کنیم. تصور این را داشته باشید که شما در خانه خود نشسته[ادامه ی مقاله]