بایگانی برچسب: تست قدرت ذهن

نتایج مهم بررسی قدرت ذهن انسان چیست ؟

  در این مقاله قدرت ذهن انسان را بررسی می کنیم و اینکه قدرت ذهن انسان به نحوه عملکرد مغز او برمی گردد. این بحث پیرامون روش های تقویت حافظه و مغز می باشد. همان طور که می دانید مغز انسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده است که هر کدام مربوط به اعمال خاصی از[ادامه ی مقاله]