آموزش هوش مالی و بیزینس کوچینگ
مرور برچسب

تبلیغات بر روی تاکسی

تبلیغات تاکسی ، تبلیغاتی متحرک

تبلیغات تاکسی ، نوع جدیدی از تبلیغات می باشد. تبلیغات تاکسی ، در ایران به تازگی انجام شده است. از آنجایی که این تبلیغات جدید می باشد می تواند برای مخاطب، جذاب هم باشد. تبلیغات تاکسی اگر با اصول و خلاقانه انجام شود بهتر می تواند بر روی مخاطب…