دوره آموزشی تخصصی مهارت های کوچینگ

ثبت نام در دوره کوچینگ

4,000,000 تومان


وب سایت ماهان تیموری؛ مرجع آموزش های هوش مالی، سرمایه گذاری، بورس، کسب و کار، بیزینس کوچینگ و توسعه فردی! تلفن تماس: 02143000203

ثبت نام در دوره کوچینگ

4,000,000 تومان