دوره هوش مالیاتی پلاس

هوش مالیاتی پلاس

نحوه پرداخت: نقدی

پشتیبانی اختصاصی دوره: به صورت مادام العمر

نحوه برگزاری دوره: مشاهده فایل ویدئویی و صوتی هر جلسه، از طریق سوپر اپلیکیشن هوش مالی ماهان تیموری

قیمت دوره:

غیر فعال

1 +
شرکت کننده

هوش مالیاتی پلاس

خیلی ها از پرداخت مالیات و درگیر شدن با ممیزی های مالیاتی می ترسند .
در صورتی که قوانین رو به خوبی بدانید مالیات رو به صورت صحیح پرداخت می کنید.
به عنوان مثال شما می توانید در سال اول تمامی دارایی هایی که برای شرکت خریدید را وارد دفاتر کنید و حتی از مالیات سال اینده کم کنید.
خیلی از کسب و کار ها متاسفانه به دلیل عدم اگاهی مالیات اضافه می پردازند. در صورتی که با رعایت یک سری نکات ساده نیازی به پرداخت آن ها نیست.
در این بخش از دوره هوش مالی به طور کامل یاد می گیرید که چطور دفاتر خودتان را پر کنید و مالیات را بپردازید.
محاسبه صحیح مالیات بر درآمد و حقوق
مالیات ارزش افزوده و پرکردن اظهار نامه های مالیاتی.
پس از دیدن این بخش به آسانی می توانید بدون دغدعه مالیات صحیح را بپردازید.
این دوره توسط بهترین مشاورین مالیاتی طراحی شده و شما به طور کامل با جزئیات ان آشنا می شوید.

سر فصل های دوره

مشاورین مالیاتی

مفاهیم
ثبت نام
تکیلیفی
استرداد
جرم

مالیات اشخاص حقوقی

نکات اساسی مالیات
فرآیند صدور گواهی
فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی
معافیت
تعدیلات
تکلیفی

مالیات بر درآمد حقوق

راهنمای سامانه مالیات بر درآمد حقوق
حقوق
راهنمای تولید فایل الکترونیکی
تعاریف حقوق و دستمزد
لیست تلفن های پاسخگویی به مشکلات سیستم حقوق

هزینه های قابل قبول و استهلاکات

ماده 147
ماده 148
ماده 149
استهلاکات
هزینه های قابل قبول و استهلاکات
جدول استهلاکات
تجدید ارزیابی
ضوابط

تحریر دفاتر قانونی

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95
وبینار
راهنمای پلمپ
نمودار 95

مالیات بر ارزش افزوده

پاسخ دفتر فنی

7سوال مهم درباره مالیات ارزش افزوده

بخش اول معرفی مالیات بر ارزش افزوده

بخش دوم روش های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در جهان و ایران

بخش سوم نحوه محاسبه مالیات برارزش افزوده

بخش چهارم مشمولین مالیات بر ارزش افزوده

بخش پنجم معافیت های مالیات بر ارزش افزوده

بخش ششم مالیات برارزش افزوده و اصناف

بخش هفتم تفاوت تشخیص در قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالی

چگونگی صدور گواهی اخذ تضمین مالیات بر ارزش افزوده ( گواهی چک )

حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

در خصوص صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل اجرایی حوه اجرای بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶

دستورالعمل تبصره 2 ماده 38

راهنمای تکمیل اظهارنامه

راهنمای تکمیل و ارسال اظهارنامه

راهنمای ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

صورت حساب

فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارز

محاسبات و حسابداری ارزش افزوده

معافیت خودروهای برقی، بنزینی، موتورسی

نحوه صدور صورتحساب

نکاتی پیرامون تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده

معاملات فصلی و ماده 160

ماده 169
وبینار
اصلاحات جداول تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر
6 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 ق.م.م
آیین نامه تبصره 2 ماده 169
آیین نامه تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر
عدم شمول ماده 169

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه حقوقی
دستور العمل شماره اقتصادی
راهنمای سامانه

تشویقات و جرائم مالیاتی

وبینار
جرایم مالیاتی چیست؟
وبینار
دوره جامع آموزش کاربردی مالیات – جلد اول
دوره جامع آموزش کاربردی مالیات – جلد دوم

0/5 (0 نظر)

آخرین فرصت ثبت نام در دوره میتوز