دوره هوش سازمانی

برای رسیدن به این اهداف بسیار مهم، عملی شدن آموزش ها مهمترین موضوع می‌باشد که برای سهولت در این کار مطالب به صورت کاملا ساده و روان، کاربردی و به دور از هرگونه اضافه گویی و مسائل تئوری بیان شده است. از مثال های زیاد، داستان، فیلم و انیمیشن برای تفهیم هرچه بیشتر آموزش ها استفاده شده است.

اجرایی کردن آموزش ها بعد از حداقل ۶ ماه باعث بالا رفتن کیفیت زندگی کار و رفاه مالی مردم عزیز خواهد شد و به همین جهت و دوره گارانتی صد در صدی بازگشت وجه بعد از اتمام دوره را خواهد داشت.

دوره هوش سازمانی

3,000,000 تومان


عناوین و سرفصل های هوش سازمانی

مدیریت و ارتقای مالی

انضباط فردی

ترمز

خودآگاهی ، رفتار شناسی و شخصیت شناسی

ارتباط موثر

مسئولیت پذیری

قد بکش

مدیریت انرژی

تصمیم گیری

گزارش نویسی

مسائل و قوانین اداره کار

دوست داشتنی باش

رفتار حرفه ای

کار تیمی

مدیریت تعارض

مهارت ارتباطی سازمانی

مذاکره

مدیریت استرس

کاریزما

هوش هیجانی

و اما ویژگی های دوره...

رشد و ارتقاء شخصیت و مهارتم

ارتقاء جایگاه سازمانی

رشد درآمد

دوره هوش سازمانی

3,000,000 تومان