رها کردن کارمندی

دسته بندی:

کسب و کار

میثم کریمی فرد تجربش رو 2 ماه پیش اشتراک گذاشت
18 لایک
|
1 نظرپل پیروزی یا حماقت احساسی!!!

دسته بندی:

کسب و کار

محمدرضاتیموری تجربش رو 2 ماه پیش اشتراک گذاشت
5 لایک
|
0 نظرپل پیروزی یا حماقت احساسی!!!

دسته بندی:

کسب و کار

محمدرضاتیموری تجربش رو 2 ماه پیش اشتراک گذاشت
5 لایک
|
1 نظرذوق کسب و کار

دسته بندی:

کسب و کار

محمدرضاتیموری تجربش رو 2 ماه پیش اشتراک گذاشت
4 لایک
|
0 نظرتبعیض در سازمان

دسته بندی:

تجارب مدیریتی

محمدرضاتیموری تجربش رو 2 ماه پیش اشتراک گذاشت
3 لایک
|
0 نظراندکی صبر، سحر نزدیک است

دسته بندی:

هوش سرمایه گذاری

xrt تجربش رو 3 ماه پیش اشتراک گذاشت
در سرمایه گذاری باید صبر داشت چون پول از افراد عجول به افراد صبور منتقل میشه
8 لایک
|
2 نظرتجارت حیات وحش نیست!

دسته بندی:

کسب و کار

محمدرضاتیموری تجربش رو 3 ماه پیش اشتراک گذاشت
سوال اساسی که باید از خود بپرسیم این است آیا با مشتری ج...
8 لایک
|
0 نظرشاخصه های مهم کارمند تیز بین

دسته بندی:

تجارب کارمندان

محمدرضاتیموری تجربش رو 4 ماه پیش اشتراک گذاشت
9 لایک
|
0 نظرقوی ترین نیروهای دنیا

دسته بندی:

هوش سرمایه گذاری

امیر گودرزی تجربش رو 4 ماه پیش اشتراک گذاشت
اینو همیشه به خاطر داشته باش: قوی ترین نیروهای دنیا نامرئی هستند! مثل گرانش زمین، عشق، برق و ....
11 لایک
|
2 نظرسرعت در تولید

دسته بندی:

تجارب کارمندان

مهدی حاجی نیا تجربش رو 4 ماه پیش اشتراک گذاشت
تجربه به من ثابت کرده نون سنگک داغش خوبه پس کار هایی که بهم محول میشه در سریع ترین زمان تحویل میدم.
8 لایک
|
0 نظر