آموزش هوش مالی و بیزینس کوچینگ
مرور برچسب

شغل مناسب من

شغل مناسب من چیست؟

کودکی که آیندۀ مرا می‌دانست تابستان سال 94؛ حین خدمت سربازی‌ام بود که پیشنهاد ساخت مستندی چندقسمتی را از گروهی…