آموزش هوش مالی و بیزینس کوچینگ
مرور برچسب

زندگینامه ثروتمندان

بنیانگذار صنایع غذایی بهروز

  در این مقاله شما چالش های آقای فروتن ( بنیانگذار صنایع غذایی بهروز )، زمان شروع به کار و عوامل موفقیت وی را مطالعه می کنید. آقای بهروز فروتن ( بنیانگذار صنایع غذایی بهروز ) بهار سال 1324 در تهران به دنیا آمد. پدر او نظامی و مادرش فرهنگی…

محمد هادی پنجه شاهی-بنیانگذار شرکت پارس نئوپان

محمد هادی پنجه شاهی بنیانگذار شرکت پارس نئوپان (توجه به نیاز جامعه و استفاده از فرصت ها) در این مقاله می خوانید که چگونه آقای محمد هادی پنجه شاهی هدف را پیدا کرد و با اعتماد به خود توانست بر هدفش تمرکز ذهن داشته باشد و در کسب و کار موفق …