آموزش هوش مالی و بیزینس کوچینگ
مرور برچسب

تغییر نگرش در سیستم سازی

کاربردی ترین اصول برای سیستم سازی

  سیستم سازی کارها در واقع انجام کارها به صورت خودکار می باشد. با سیستم سازی ما سازمان خود را به یک ماشین پول ساز تبدیل می کنیم. یعنی اینکه با انجام حداقل کارهای فیزیکی می توانیم به سود و ثروت بالایی دست پیدا کنیم. تصور این را داشته باشید…