بایگانی برچسب: تست روانشناسی ثروت

آیا ثروتمندان تهرانی آقازاده هستند؟

ثروتمندان تهران

ثروتمندان تهرانی چند درصد ثروتمندان تهرانی خودساخته‌اند؟ آیا تهران موقعیت ثروتمند شدن دارد؟ افراد بسیاری بر این باورند که ثروتمند شدن در تهران آسان است و ثروتمندان تهرانی افراد خاصی هستند وافرادی که در شهرستان زندگی می‌ کنند نمی‌ توانند ثروتمند شوند. یکی از امتیازهای تهران به‌ عنوان پایتخت داشتن امکانات بیشتر است ولی این[ادامه ی مقاله]