بایگانی برچسب: اهداف مدیریت کیفیت

سطوح مختلف در مدیریت

سطوح مختلف مدیریت

هر سازمانی برای بهبود عملکرد خود از سطوح مختلف در مدیریت بهره می برد. زیرا همه کارها را یک نفر به تنهایی نمی تواند برعهده بگیرد. همچنین زمان لازم برای بررسی  تمامی امور را در اختیار ندارد. سطوح مختلف در مدیریت سازمان سبب می گردد.که تقسیم کار در سازمان به درستی صورت پذیرد.و هریک از افراد[ادامه ی مقاله]