مدیران باهوش

هفت روز با مدیران باهوش

هر روز یک چالش مدیران باهوش توسط استاد ماهان تیموری و مربی سعید زواریان بررسی شده و از طریق واتسا‍پ برای شما ارسال می گردد

چالش های هفت روز

1.  لایف استایل مدیران باهوش به چه صورت هست؟

2. صمیمیت یا جدیت با پرسنل به چه شکل باید باشد؟

3. چطور به پرسنلم اعتمد کنم که برای بزرگ کردن سازمانم وقت بیشتری داشته باشم؟

4. فرمولی برای نگه داشت نیروی کلیدی و استراتژیک از نظر استاد تیموری

5. رازهای وفادار کردن پرسنل چیست؟

6. رمزگشایی در زمینه استخدام. ذهنیت .شخصیت. مهارت به چه شکل است؟

7. بالا بردن فروش با مهارت مدیریت چگونه اتفاق می افتد؟