کتاب صوتی بیاندیشید و ثروتمند شوید

نام کتاب : بیاندیشید و ثروتمند شوید

نویسنده : ناپلئون هیل

هنگامی که شروع به اندیشیدن و ثروتمند شدن می­کنید، متوجه خواهید شد که رسیدن به ثروت نیازمند وضعیتی از ذهن است که در آن اهداف، قابلِ لمس و عینی هستند، همچنین نیاز به انجام کار بیشتر نمی­باشد. شما و یا هر شخص دیگری مشتاق خواهید بود این وضعیت از ذهن را که باعث کسب ثروت می­شود بدانید و آن را به دست آورید. دقت کنید هنگامی که شروع به غلبه بر اصول این فلسفه می­کنید، متوجه خواهید شد که وضعیت مالی­تان پیشرفت می­کند و با هرچیزی که برخورد می­کنید تبدیل به دارایی­های پربازده می­شوند. آیا فکر می­کنید که غیر ممکن است؟ به هیچ وجه.

مختصری از کتاب

موفقیت برای افرادی است که دارای ذهنیت موفق هستند و شکست برای افرادی اتفاق می افتد که ذهنیت شکست را به اختیار بر می گزینند.
این کتاب برای افرادی مفید است که به دنبال یادگیری این هنر به منظور اعمال تغییرات اساسی در ذهنشان می باشد.
تبدیل ذهنیت شکست به ذهنیت موفق، زمانی اتفاق می افتد که :
قبل از اینکه به ثروت و فراوانی برسیم، ذهن مان را با کمک اشتیاق شدید به یک آهن‌ربا تبدیل کنیم. همچنین با به دست آوردن ذهنیت مالی و بهره جویی از این اشتیاق شدید با برنامه ریزی های منظم، ثروت را به دست آوریم.

9,500 تومان


محصولات مرتبط

No data was found