خلاصه فایل صوتی عادت به اکنون

نام کتاب : عادت به اکنون

نویسنده : نیل فیور

بسیاری از افراد عادت دارند که انجام کارهایشان را به تعویق بیندازند و زمان برنامه های خود را عقب و جلو کنند. این کتاب با معرفی پشت گوش اندازی در نمایی تازه، به بررسی این مشکل می پردازد. این مسئله که به عنوان موضوعی پیچیده مطرح شده است، شامل تعاریف و گفت وگوهای درونی گوناگونی می شود که در طول زمان حاصل شده اند. 

پشت گوش اندازی، “سازوکاری است که افراد برای مقابله با اضطراب یا استرسِ شروع وظایف جدید، و به پایان رساندنِ کارهای پیشین، از آن بهره می برند.” با درک این نکته، مشاهده خواهیم کرد که پشت گوش اندازی، با تعریف ما از کار، موفقیت، شکست، پاداش و دیگر مفاهیمی که ممکن است حینِ کار با آن مواجه شویم، ارتباط دارد. 

 

مختصری از کتاب

پشت گوش اندازی، اکتسابی است؛ بنابراین، می توان آن را از ذهن خارج کرد. به عبارتی، با ایجاد یک شبکۀ ایمنی که به شما امکان می دهد موانع و شکست ها را بپذیرید و به سرعت و با کارآمدیِ بالا از آنها عبور کنید، می توان از این عادت دوری کرد.

7,000 تومان


محصولات مرتبط

No data was found
0/5 (0 نظر)

آخرین فرصت ثبت نام در دوره میتوز