خلاصه کتاب صوتی هفته‌کاری چهار ساعته

نام کتاب : هفته‌کاری چهار ساعته

نویسنده : تیم فریس

امروزه، برنامه‌ریزی شغلیِ چند مرحله ای، جای خود را به طراحی سَبکِ زندگی داده که بسیار انعطاف پذیرتر بوده و به شما اجازه می دهد تا سبک های زندگی مختلفی را امتحان کنید، بدون آنکه خود را وقف برنامۀ 20-10 سالۀ بازنشستگی نمایید.

مختصری از کتاب

بسیاری از گزینه های سنّتی، ناکارامد بودن خود را نشان داده اند، مردم از گزینه های جایگزین و انعطافپذیریِ بیشتر، استقبال می کنند. گروهی از مردم که به تعویق انداختن لذت زندگی را رها کرده و یک سبک زندگی اشرافی را در زمان حال برای خود خلق می کنند که در این کتاب با عنوان “ثروتمندان جدید “نامیده می شوند. (کر این کتاب این گروهِ ثروتمندان جدید را به اختصار NR می نامیم)، فرایند لازم برای اینکه به این گروه بپیوندید، پیروی از برنامه ایست که ما آن را به اختصار “DEAL” می نامیم. این کلمه، از حروف اولِ چهار کلمه ِدیگر تشکیل شده که با پیروی کامل و به ترتیب از آنها، می توانید به اعضای گروه NR بپیوندید.

7,000 تومان


محصولات مرتبط

No data was found
0/5 (0 نظر)