خلاصه کتاب صوتی با چرا شروع کنید

نام کتاب :  با چرا شروع کنید

نویسنده : سایمون سینِک

“با چرا شروع کنید” کتابی است که توسط “سایمون سینِک” (Simon Sinek) نوشته شده است. ممکن است برای بعضی ها سوال به وجود بیاید که چه چیز این کتاب خاص است؟در این کتاب،” سایمون “به بررسی موفقیت پرداخته است، ولی نه به معنای متداول و رایج آن. او می گوید:”برای رسیدن به هر آن چیزی که می خواهید، کافی‌ست این مراحل را دنبال کنید.” سینِک روش متفاوت تری را نسبت به دیگر نوشته هایی از این دست که اغلب خواننده ها به دنبال آن می گردند، ارائه داده است.

مختصری از کتاب

اولین موضوعی که نویسنده به واسطه ی آن نظر ما را به این کتاب جلب کرده، مقدمه ایست که از یک کلمه ی ساده ی”چرا” تشکیل شده است. “چرا” بعضی از افراد به موفقیت دست می یابند، در حالی که بعضی دیگرنمی توانند؟ چرا بعضی از گروه ها می توانند کارگروهی را مدیریت کنند و چالش های بین راهشان را تا رسیدن به موفقیت تحمل می کنند، در حالی که گروه های دیگر قادر به انجام این کارها نیستند؟ چه چیزی بعضی افراد را در رسیدن به موفقیت در مقایسه با دیگر افراد متمایز می کند؟ تمام این کتاب حول این کلمه ی پرسشی می چرخد. ولی موضوع جالبی در این کتاب وجود دارد که حتی پایان آن را جذاب تر می کند، و آن جوابی  است که برای همه ی این چراها ارائه می دهد. سینِک از مثال های بسیاری که در زندگی واقعی اتفاق افتاده و یا افرادی که قبلا آن ها را می شناخته و یا در موردشان تحقیق کرده است، استفاده می کند و نشان می دهد که چگونه آن ها موقعیتشان را برای رسیدن به موفقیت مدیریت کرده اند. با استفاده از این مثال ها، نویسنده به خواننده خاطر نشان می کند که اگر دیگران توانسته اند موفق شوند، پس ما هم می توانیم. وقتی نویسنده پی می برد که پاسخ چراها به چه میزان می توانند کاربردی باشند، برای پیدا کردن جواب چراها تلاش بیشتری می کند.

7,000 تومان


محصولات مرتبط

No data was found
0/5 (0 نظر)