خلاصه کتاب صوتی پوست در بازی

نام کتاب : پوست در بازی

نویسنده : نسیم نیکولاس طالب

فلسفۀ پوست در بازی، کلاً دربارۀ اهمیت به‌کارگیری خطر است.

هیچ کس نباید دیگران را در معرض خطری قرار بدهد، بدون آنکه خود در خطر زیان باشد. به بیان دیگر، اگر شما پول موکلتان را بر باد دهید، باید در معرض همان خطر قرار بگیرید.

کتاب اینسِرتُو  اثر نسیم طالب، مجموعه‌ای چند جلدی از آثاری دربارۀ فلسفه، مسائل بین‌المللی و مدیریت خطر است. کتاب “پوست در بازی”، ادامۀ اینسِرتُو و ترکیبی از موارد زیر است: 

• تشریح‌های عملی؛ 

• روایت‌های فلسفی؛ 

• بررسی علمی و تحلیلی مسائلِ تصادفی بودن و نحوۀ زیستن، خوردن، خفتن، مجادله، مبارزه، دوستی، کار، سرگرمی و تصمیم‌گیری هنگام عدم اطمینان. 

مختصری از کتاب

داشتن پوست در بازی یعنی با مشارکت در رسیدن به یک هدف، خطر (خطر پولی یا خطر‌های دیگر) را بپذیریم. مشارکت تنها برای انصاف، بازده تجاری و مدیریت خطر لازم نیست بلکه برای درک زندگی نیز لازم است.

ما به مشارکت نیاز داریم، زیرا به ما توانایی انجام موارد زیر را می‌دهد:

1. شناخت چرندیات. مشارکت به ما امکان می‌دهد بین تئوری و عمل، تخصص واقعی و تظاهر، تمایز قائل شویم.

2. تشخیص انحراف از تقارن. هر پاداش در زندگی، با خطر همراه است. ما نباید بگذاریم دیگران بهای اشتباهات ما را بپردازند. اگر ما دیگران را در معرض خطر قرار دهیم (و آنها زیان کنند) ما باید بهای آن را بپردازیم. ما باید با دیگران چنان رفتار کنیم که می‌خواهیم با ما رفتار شود. در همین زمینه، مسئولیت باید منصفانه و مساوی تقسیم شود. اگر شما دربارۀ یک مسئلۀ اقتصادی نظری بدهید و فردی از نظر شما پیروی نماید، شما از نظر اخلاقی ملزم هستید پیامدهای آن را تقبل کنید. 

7,000 تومان


محصولات مرتبط

No data was found
0/5 (0 نظر)

آخرین فرصت ثبت نام در دوره میتوز