خلاصه کتاب صوتی اثر نامرئی

نام کتاب : اثر نامرئی

نویسنده : جونا برگر

کتاب «اثر نامرئی» از «جونا بِرگِر»، بررسی دقیقی بر روانشناسی تصمیم‌های رفتاری است که به هویت و برندسازی برمی‌گردد. بسیاری از تصمیم‌های روزانه که مردم عادی می‌گیرند، به¬شدت تحت تاثیر عواملی است که خودشان به ندرت از آن‌ها آگاهی دارند. به نظر می‌رسد مردم می‌دانند که پیشنهادها روی دیگران تاثیر می‌گذارند، اما گویی متوجه نمی‌شوند همان عامل می‌تواند بر تصمیم‌های شخصی نیز اثر بگذارد.

آشنایی، انگیزه‌ی خوبی برای انتخاب‌هاست. مردم درباره‌ی چیزهایی که می‌بینند با علاقه‌ی بیشتری می‌اندیشند، حتی اگر خود، از دیدن آن آگاه نباشند. مردم، بیشتر خود را با گروه‌های اجتماعی وفق می‌دهند و این منجر به محبوبیت بیشتر محصولات می‌شود. اما ممکن است باعث شود از مخالفت با گروهی که تصمیم نادرست گرفته است خودداری کنند.

مختصری از کتاب

کتاب «اثر نامرئی» از «جونا بِرگِر»، بررسی دقیقی بر روانشناسی تصمیم‌های رفتاری است که به هویت و برندسازی برمی‌گردد. بسیاری از تصمیم‌های روزانه که مردم عادی می‌گیرند، به¬شدت تحت تاثیر عواملی است که خودشان به ندرت از آن‌ها آگاهی دارند. به نظر می‌رسد مردم می‌دانند که پیشنهادها روی دیگران تاثیر می‌گذارند، اما گویی متوجه نمی‌شوند همان عامل می‌تواند بر تصمیم‌های شخصی نیز اثر بگذارد.

آشنایی، انگیزه‌ی خوبی برای انتخاب‌هاست. مردم درباره‌ی چیزهایی که می‌بینند با علاقه‌ی بیشتری می‌اندیشند، حتی اگر خود، از دیدن آن آگاه نباشند. مردم، بیشتر خود را با گروه‌های اجتماعی وفق می‌دهند و این منجر به محبوبیت بیشتر محصولات می‌شود. اما ممکن است باعث شود از مخالفت با گروهی که تصمیم نادرست گرفته است خودداری کنند.


7,000 تومان


محصولات مرتبط

No data was found
0/5 (0 نظر)

آخرین فرصت ثبت نام در دوره میتوز