خلاصه کتاب ۱۰ قانون طبیعی موفقیت

خلاصه کتاب صوتی ده قانون موفقیت

نام کتاب : 10 قانون طبیعی موفقیت

نویسنده : هاریوم اسمیت

ارزيابی واقعی زندگیِ موفق، به ميزان دستيابی به آرامش درونی بستگی دارد.

آرامش درونی، احساس برترِ رضايت و خوشبختی شخصی؛ زمانی بدست می‌آید كه فرد هماهنگ با ارزش‌ های اصلی درونش زندگی می‌ كند. فهمِ مفهوم ساده اين كه فعاليت‌ های روزانه‌تان، بازتاب عميق‌ترين ارزش های درونی شماست، در قلبِ مدیریتِ مؤثرِ زمان و زندگی نهفته است.

 

مختصری از کتاب

مقصودِ واقعی از هر برنامه‌ی مدیریت زمان، دستیابی به آرامش درونی است، اما بهترین دیدگاه برای این که از کدام راه به این هدف برسید، آن است که به جای فکر کردن به «مدیریت زمان»، به «کنترل در لحظه» بیندیشید.

آرامش درونی با  تعادل و هماهنگی در زندگی از طریق کنترل مناسب موقعیت‌ ها، دست می‌آید.

بیشتر افراد چنان درگیر مدیریت وقایع خارج از کنترلشان هستند که دیگر اشتیاق خود را از دست می‌دهند و عادت می‌کنند به زندگی در پایین‌تر از حد کمال قانع شوند. بعضی از افراد، تمام زندگی خود را با این فکر می‌گذرانند که در زمانی نامشخص در آینده، وقت بیشتری برای انجام کارهای واقعاً مهمشان و وقفه‌ها ی کمتری خواهند داشت.

کلید واقعی مدیریت زمان این است که هرچه کنترل بیشتری روی مهم‌ترین کارهایتان داشته‌ باشید، احساس بهتری به دستاوردهای زندگیتان خواهید داشت و عزت نفس بیشتری در شما ایجاد می‌شود.

بنابراین، به جای این سوال که «چگونه زمان بیشتری به‌دست آورم؟»، این دو سوال را بپرسید:

1. مهم‌ترین اولویت‌های من در زندگی چه چیزهایی هستند؟

2. از میان این اولویت‌ها، برای کدام‌یک ارزش بیشتری قائلم؟

پس از آن که این عوامل را شناسایی کردید، موضوع اصلی این خواهد بود که چگونه کنترل رویدادهای بسیارمهم را در دست گیرید.

7,000 تومان


محصولات مرتبط

No data was found
0/5 (0 نظر)