تصویر پروفایل

محمدرضاتیموری

159

امتیاز

7

تجربه

2

دنبال کننده

141

روز عضویت در ماهان تیموری

پل پیروزی یا حماقت احساسی!!!

دسته بندی:

کسب و کار

محمدرضاتیموری تجربش رو 3 ماه پیش اشتراک گذاشت
9 لایک
|
0 نظرپل پیروزی یا حماقت احساسی!!!

دسته بندی:

کسب و کار

محمدرضاتیموری تجربش رو 3 ماه پیش اشتراک گذاشت
8 لایک
|
1 نظرذوق کسب و کار

دسته بندی:

کسب و کار

محمدرضاتیموری تجربش رو 3 ماه پیش اشتراک گذاشت
7 لایک
|
1 نظرتبعیض در سازمان

دسته بندی:

تجارب مدیریتی

محمدرضاتیموری تجربش رو 3 ماه پیش اشتراک گذاشت
4 لایک
|
0 نظرتجارت حیات وحش نیست!

دسته بندی:

کسب و کار

محمدرضاتیموری تجربش رو 4 ماه پیش اشتراک گذاشت
سوال اساسی که باید از خود بپرسیم این است آیا با مشتری ج...
10 لایک
|
0 نظرشاخصه های مهم کارمند تیز بین

دسته بندی:

تجارب کارمندان

محمدرضاتیموری تجربش رو 4 ماه پیش اشتراک گذاشت
10 لایک
|
0 نظراولین نکته مدیریتی

دسته بندی:

تجارب مدیریتی

محمدرضاتیموری تجربش رو 4 ماه پیش اشتراک گذاشت
8 لایک
|
4 نظر