سنجش عملکرد کارکنان

تجارب مدیریتی

امیر گودرزی
10 ماه پیش
11 لایک
|

1 نظر
|

اشتراک

هیچ وقت نباید کیفیت کار کارمندانت رو با زمان حضور اونها پشت می‌میزشون بسنجی! بلکه باید پارامترها و متریک های مناسبی فقط و فقط برای سنجش عملکرد اونها داشته باشی.مجتبی مرادی
0 لایک
سلام به نظرم برای بهره وری بهتر، لازمه ان دوتا با هم هماهنگ باشن اما خوب استثناهایی هم وجود دارد.