دوره هدف گذاری

کسب و کار

Taheri
4 روز پیش
2 لایک
|

1 نظر
|

اشتراک

از وقتی من دوره هدف گذاری دیدم خیلی بهتر میتونم برنامه ریزی کنم و هدف هامو مشخص کنم و به اهدافم برسم🥰مرسی از تیم ماهان تیموریمجتبی مرادی
0 لایک
انش االه همیشه موفق و پیروز باشین. تو قله موفقیت ببینیمتون