پل پیروزی یا حماقت احساسی!!!

بارها شنیده ایم که شکست پل پیروزی است بهتر است ابتدا ببینیم این شکستها از چه دسته ای هستند شکست از ندانم کاری ها نشات می گیرد و یا از شرایط اقتصادی و کاری و یا از نداستند اصول کسب و کار و یا مشاورت نگرفتن از خبرگان و یا... دقت کنیم و اشتباه نکنیم اکثر مواردی که شکست تلقی می شود شکست نیست بلکه من به آن می گویم حماقت احساسی است. حماقت های احساسی صاحبین کسب و کار را کور و کر می کند و باعث می شود نه خطرات را ببینند و نه چشم انداز درستی داشته باشند و نه عملکرد واقع گرایانه داشته باشند. پس مراقب باشیم
1 نظر

امین ملک زاده
عالی بود مرسی دست شما درد نکنه