تبعیض در سازمان

زمانیکه در سازمانی مبحث تبعیض عنوان می شود باید به نکاتی توجه کرد. به طور مثال آیا تبعیض در نوع ارائه خدمات است و یا مواردی در خصوص بودجه ابتدا باید دید که آیا این نوع تبعیض به دلیل ماهیت تخصصی واحد های مختلف سازمان هستش و یا در بخش عمومی سازمان هستش به طور مثال در مورد نحوه پذیرایی از مدیران همسطح و یا کارشناسان یک بخش هستش و یا خیر در مورد مثلا مرخصی است.اگر این تبعیض در موارد عمومی و یا تفاوت رفتاری و یا خدماتی در بین نیروهای همسطح باشد یک آفت بسیار مخرب است که انگیزه را در بین نیروها از بین می برد. ولی در خصوص موارد تخصصی ، این تفاوت در نوع مثلا\" بودجه می تواند دید مدیریتی باشد لذا این تبعیض نیست بلکی تقسیم بندی بودجه بر اساس چشم انداز می تواند باشد. هرچند که می تواند در بودجه بندی سازمان هم تبعیض وجود داشته باشد که اگر کارشناسانه باشد یک معنی دارد و اگر بر اساس سلیقه باشد معنای دیگری دارد که چندان نتیجه بخش نخواهد بود. مواردی بسیار متعددی وجود دارد که حساسیت ایجاد می کند از نحوه برخورد مقامات بالادستی نسبت به زیردستان بگیرید تا نحوه معارفه و پذیرایی و ... . بهترین نیروها هم در جایی که حس کنند دیده نمی شوند و یا اهمیت ندارند انگیره خود را از دست می دهند و این یک آفت بزرگ است برای توسعه. لذا مدیران و سرپرستان بایستی از این موضوع پرهیز کنند .
0 نظر