بیزینس کلوپ

ماهان تیموری

سرفصل های

قوانین کار و کارفرمایی
مالی و مالیاتی
تبلیغات و برندینگ
سرمایه گذاری و مدیریت ریسک
سوشال مدیا
فن بیان و مذاکره .کاریزماتیک
سوشیال مدیا
بازاریابی و فروش
مدیر در نقش کوچ

نتایج