آموزش هوش مالی و بیزینس کوچینگ
بایگانی ماهانه

اسفند 1396

معلولیت محدودیت نیست!!!

دوست من سلام امیدوارم حالت عالی باشه و پر از انرژی باشی امروز یکم اسفند نود و شیشه همه تعطیلن اما من ترجیح دادم که این روز تعطیلم رو یه کار خیل مفید انجام بدم و اونم این بود که بیام پیش یک فردی که واقعا متعجبت میکنهیعنی این آدم اومده…