آموزش هوش مالی و بیزینس کوچینگ

هوش مالی چیست ؟ | قسمت هفتم

هوش مالی چیست؟ | هوش مالی کارمندان

در دوره هوش مالی پلاس ، در ماه هوش مالی کارمندان  به ۳ مرحله از کارآفرین شدن پرداخته شده.

مرحل اول : اینکه چطور کارمند بشی .

یعنی : چطور رزومه بنویسی . چطور جای درست مشغول به کار بشی .

مرحله دوم : اینکه چطور در کارمندی پیشرفت کنی و با توجه به نقاط قوت خودت رشد کنی
مرحله سوم : اینکه چطور از کارمندی خارج بشی و کسب و کار خودت رو راه بندازی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.