آموزش هوش مالی و بیزینس کوچینگ

خانم زهره کاغذچی

با شرکت در دوره های کسب ثروت و آرامش، افکار ذهنیم جهت ثروتمند شدن تغییر یافت، بدین صورت که قبلا فکر می کردم وضعیت و ثروت خانواده و موارد زیادی باید از قبل مهیا باشد تا در ثروتمند شدنمان تأثیر داشته باشد و به همین دلیل کمتر تلاش می کردم ولی با این روش تدریس استاد ماهان تیموری متوجه شدم اثر تمامی این مواردی که در ذهنم اهمیت بسزایی داشته، صفر درصد و اثری که خود شخصم جهت انجام کارها دارم، ۱۰۰% تأثیرگذار می باشد و من مسئول زندگی خودم هستم. من یاد گرفتم که اگه باورهای ذهنی رو تغییر بدهیم، هیچوقت برای ثروتمند شدن دیر نیست! روز به روز ایده ها و افکار جدیدی در ذهنم ایجاد می شد تا کسب و کار دوم برای خودم ایجاد نمایم. استاد ماهان نوع نگاهمان را تغییر دادید و همچنین کمک کردید تا به خلاقیت های درونیمان پی ببریم. تکنیک های تمرکز بسیار تأثیر گذار بودند و باعث شدند با قدرت بیشتری فعالیت هایمان را شروع نماییم. من در زندگی به پیشرفت های خیلی والا و ثروت زیاد فکر نمی کردم ولی الان با ایده های جدیدی که به ذهنم میاید اهداف بزرگی را برای خودم در نظر گرفتم. الان انتخاب من یک زندگی شادتر و با اهداف بزرگتراست. ممنونم استاد عزیز اعتماد بنفسم فوق العاده بالا رفت!

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.