آموزش هوش مالی و بیزینس کوچینگ

آموزش اصول مدیریت منابع انسانی

در این مقاله به اصول کلی برای مدیریت منابع انسانی می پردازیم. مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرآیند کار کردن با افراد در جهت نیل به اهداف سازمان. به گونه ای که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند. هدف کلی از مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است اما در این راه تنها به اهداف سازمان نگاه نمی شود مدیریت می کوشد تا با جلب رضایت تمامی کارکنان سازمان روحیه کار را در آنها افزایش داده و از این طریق بتواند به اهداف سازمان دست پیدا کند. مدیریت منابع انسانی شامل فعالیت هایی نظیر جذب نیرو آموزش حقوق و روابط سازمانی می باشد.

 

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.